1. NEMfyringsolie.dk’s handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder for alle bestillinger af fyringsolie på NEMfyringsolie.dk.

2. Hvem kan benytte online-bestilling

NEMfyringsolie.dk modtager bestillinger fra alle myndige personer over 18 år. Du skal have fast bopæl i Danmark, da NEMfyringsolie.dk, ikke kan levere uden for landets grænser.

3. Priser

Alle bestillinger vil blive faktureret til bestillingsdagens pris.

Alle priser på NEMfyringsolie.dk er angivet i danske kroner og inkluderer levering, afgifter, olieforureningsforsikring, energisparebidrag og moms.

Mindste online oliebestilling er 700 liter. Såfremt der ikke er plads til 700 liter, og leverancen ender på mindre end 700 liter, opkræves et leveringsgebyr, der udgør 250,00 kr. inkl. moms.

NEMfyringsolie.dk tager forbehold for åbenbare prisfejl på sin hjemmeside. Vi henviser til aftalelovens bestemmelser om, at en erhvervsdrivende ikke er bundet af sin prisannoncering, hvis kunden indså eller burde indse, at der forelå en fejltager forbehold for åbenlyse prisfejl.

4. Rabatter

NEMfyringsolie.dk opererer ikke med rabatter, da vi arbejder med et koncept med lav nettopris.

Der kan i enkelte tilfælde forekomme rabatkuponer på NEMfyringsolie.dk. Rabatkuponer vil give et yderligere nedslag i NEMfyringsolie.dk’s lave nettopris.

5. Betalingsformer

Som betalingsmiddel kan du benytte Dankort, MasterCard, Visa og MobilePay.

Ved bestilling reserveres ordrens fulde beløb plus et tillæg på 250,00 kr. på dit kreditkort. Beløbet trækkes først endeligt, når ordren er leveret.

I øvrigt henviser vi til kortudsteders bestemmelser samt gældende regler for betalinger over nettet med kreditkort.

Faktura fremsendes pr. e-mail, når fyringsolien er leveret.                                                                          

6. Leveringsbetingelser

NEMfyringsolie.dk betragter varen som leveret, når olien er påfyldt din olietank.

NEMfyringsolie.dk kan levere fyringsolie i Jylland, Fyn, Sjælland, Bornholm og på alle brofaste øer.

Levering af fyringsolie er betinget af, at alle lovkrav i forbindelse med olietankbekendtgørelsen er opfyldt. Alle overjordiske tanke skal i den forbindelse være forsynet med en godkendt tankalarm.

Vores tankbiler har maksimalt 60 meter påfyldningsslange. Vi kan derfor ikke levere til adresser, hvor der er mere end 60 meter fra det sted, hvor tankbilen kan parkere til påfyldningsstudsen.

NEMfyringsolie.dk leverer senest 4 hverdage efter bestillingsdagen. Der kan forekomme leveringer om aftenen i travle perioder.

NEMfyringsolie.dk forbeholder sig retten til at fakturere 350,00 kr. inkl. moms i tilfælde af, at det ikke er muligt at levere grundet manglende adgang til kundens olietank.

NEMfyringsolie.dk leverer ikke til både af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis der bestilles olie til en båd, vil der ikke blive leveret. Opdages det først ved selve leveringen, at ordren er til en båd, opkræves et gebyr på kr. 350,00.

6.1 Kundens ansvar:

Før levering med tankbil, skal du tilsikre at: 

  1. Tankalarm er påmonteret tanken, eller at tanken kan pejles.
  2. Der er plads i tanken til den mængde fyringsolie, som ordren er afgivet på.
  3. Tankinstallationen er godkendt og lever op til gældende miljømæssige krav og regler.
  4. Der er fri og uhindret adgang til tanken.

Chaufføren kan til enhver tid afvise at levere, såfremt ovenstående ikke er i orden. Såfremt chaufføren generelt vurderer, at der ikke kan foretages en sikker påfyldning, vil NEMfyringsolie.dk afvise at levere ordren.

7. Force majeure

NEMfyringsolie.dk’s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, som NEMfyringsolie.dk ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, is-vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.

8. Afbestilling

Afbestilling af en given ordre kan foretages frem til leveringen påbegyndes. Ved afbestilling kontakt hurtigst muligt NEMfyringsolie.dk på e-mail [email protected]. Afbestilling skal være bekræftet af NEMfyringsolie.dk for at være gældende.

Afbestiller du et køb, giver vi besked til din kortudsteder om, at det reserverede beløb skal frigives. Der kan der gå op til 30 dage, før beløbet er til rådighed på din konto igen. Vi henviser til kortudstederens betingelser.

9. Fortrydelsesret

Du kan ikke fortryde dit køb, efter at olien er leveret i tanken. 

10. Reklamation og klageadgang

Købet er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne, som giver 2 års reklamationsret. Hvis du oplever fejl eller mangler ved produktet, skal du reklamere hurtigst muligt og senest indenfor 2 måneder efter fejlen er opdaget, på [email protected].

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angiver vores e-mail adresse: [email protected].

11. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med NEMfyringsolie.dk, er der brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
NEMfyringsolie.dk foretager registreringen af personoplysningerne med det formål, at kunne levere olien.
Personoplysningerne registreres hos NEMfyringsolie.dk og opbevares i to år, hvorefter oplysningerne slettes. NEMfyringsolie.dk samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. NEMfyringsolie.dk samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige afdeling NEMfyringsolie.dk kan kontaktes på følgende mail: [email protected]

Som registreret hos NEMfyringsolie.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: [email protected].

Du kan læse vores privatlivs- og cookiepolitik her:
https://www.nemfyringsolie.dk/privatlivs-og-cookiepolitik

NEMfyringsolie.dk a/s
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
E-mail: [email protected]
CVR:  32141846

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 26-09-2018